รายงานสถานนะหนังสือเดินทาง

กำลังนำเรียน

วัน/เดือน/ปี ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ปี เดินทาง

เรื่อง

25 มี.ค.64 27 มี.ค.64 เดินทางไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง จว.อ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
     
     
     

 

อนุมัติเรียบร้อย

วัน/เดือน/ปี อนุมัติ

วัน/เดือน/ปี เดินทาง

เรื่อง

23 มี.ค.64 23 มี.ค.64 ขอยกเลิก เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พักพิงชั่วคราว ศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ่นไอรัก จว.นครศรีธรรมราช 23 มี.ค.64
22 มี.ค.64 23 มี.ค.64 23 มี.ค.64 เดินทางไปให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีษะเกษ
- 29 มี.ค.64 29032564 เดินทางไปเตรียมการเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร จว.พระจิตร
- 25 มี.ค.64 25032564 เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมควาย ณ สอนศิริฟาร์มความไทย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี
- 23 มี.ค.64 23032564 เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พักพิงชั่วคราว ศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ่นไอรัก จว.นครศรีธรรมราช