ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
พันเอกณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
สำนักงานกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
 
 
รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
สำนักงานกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานยุติธรรม
 
 
สื่อหนังสือพิมพ์
 
สื่อโทรทัศน์
 
สือค้นหาข้อมูล 
 
 
     

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63
ณ หอประชุม วปอ.สปท.

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย จนท.สารวัตรทหาร พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การแข่่งขันทหารกองเกียรติยศ ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ได้นำกำลังพลพัน.สห.สน.บก.บก.ทท. ปฏิบัติภารกิจส่วนควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19)

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ได้นำกำลังพล พัน.สห.ฯปฏิบัติหน้าที่นำขบวน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัย ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สาระน่ารู้   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์  
 
ประวัติ ทหารสารวัตร
สารวัตรทหารเฉพาะกิจ
คำพิพากษาฏีกาที่น่าสนใจ
ใช้ชีวิตอย่างไร ให้พอมีพอกิน
การรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารสารวัตรพ.ศ.2555
คู่มือการแต่งกายของสารวัตรทหาร