ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
พันเอกณรงค์ฤทธิ์ สบบง
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
สำนักงานกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
 
 
รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร
สำนักงานกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานยุติธรรม
 
 
สื่อหนังสือพิมพ์
 
สื่อโทรทัศน์
 
สือค้นหาข้อมูล 
 
 
     
   

กำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อมด้วย ทหารกองประจำการ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย โครงการพระ ราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศปร. บก.ทท. (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย) อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

พล.ต. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร ผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. และ พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. กำลังพล พัน.สห./พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. ปฏิบัติภารกิจส่วนควบคุมการเคลื่อนย้าย และอำนวยสะดวก ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ธ.ค.63 ถึงเดือน ก.พ.64 ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.


พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เดินทางมาเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือและของบำรุงให้กับ จ.ส.อ.เฮี๊ย บุญร่วม กำลังพล พัน.สห.ฯ ที่พักรักษาตัวจากการป่วยจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สบบง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล พัน.สห.ฯที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สาระน่ารู้   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์  
 
ประวัติ ทหารสารวัตร
สารวัตรทหารเฉพาะกิจ
คำพิพากษาฏีกาที่น่าสนใจ
ใช้ชีวิตอย่างไร ให้พอมีพอกิน
การรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารสารวัตรพ.ศ.2555
คู่มือการแต่งกายของสารวัตรทหาร